Zadružni savez Dalmacije je na usluzi svim zadrugama i zadrugarima ili onima koji to tek namjeravaju postati. Strucna služba Saveza pruža usluge savjeta iz posebnih znanja o zadružnim propisima i uvjetima poslovanja zadruga. Sukladno volji clanova Saveza, pomoc se daje svima koji to zatraže, jer je jedan od temeljnih ciljeva Saveza unaprjedenje zadrugarstva putem pomoci u osnivanju zadruga, ostvarivanju projekata zadruga, pružanju pravnih i poslovnih savjeta te organizaciji javnih dogadanja prilikom kojih se zadruge i zadrugarstvo promoviraju u medijima.
DJELATNOSTI SAVEZA
 • promicanje zadrugarstva i zadružnih načela;
 • zaštita i promicanje interesa zadruga i članova zadruga;
 • uspostava svih oblika i vrsta poslovne suradnje i poslovnih odnosa u interesu svojih članica u obavljanju njihovih gospodarskih djelatnosti;
 • poticanje razvoja i unaprjeđenja svojih članova, koordiniranje rada na zajedničkim projektima i programima u okviru njihove gospodarske djelatnosti;
 • pružanje stručne i druge pomoći pri promicanju poslovanja članova, te osnivanju zadruga;
 • predstavljanje djelatnosti članova pred zakonodavnim i drugim državnim tijelima radi promicanja i zaštite njihovih interesa putem
 • predlaganja donošenja i primjene propisa i drugih mjera gospodarske politike;
 • usklađivanje gospodarskih i poslovnih interesa u proizvodnji i robnoj razmjeni u zemlji i inozemstvu;
 • organizacija sastanaka, kongresa, izložbi i poslovnih sajmova;
 • organizacija znanstveno-stručnih skupova i simpozija;
 • organizacija gospodarskih, kulturnih, umjetničkih, humanitarnih i drugih aktivnosti;
 • izrada gospodarskih i razvojnih projekata koji se financiraju iz sredstava predpristupnih i EU fondova, kao i iz drugih nacionalnih i međunarodnih izvora financiranja;
 • istraživačko-razvojni rad radi ostvarivanja novih proizvoda ili poboljšanja postojećih materijala, proizvoda, postrojenja, te promicanje inovacija i razvojnih programa;
 • organizacija tečajeva i pružanje podrške u stručnoj edukaciji članova;
 • savjetovanje u vezi s upravljanjem i poslovanjem;
 • djelatnost nakladnika;
 • djelatnost javnog informiranja;
 • djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža;
 • proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela;
 • pružanje usluga informacijskog društva;
 • poslovanje nekretninama (kupnja i prodaja vlastitih nekretnina, iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup);
 • poljoprivredno-savjetodavna djelatnost;
 • kupnja i prodaja robe;
 • promidžba (reklama i propaganda);
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja.
TIJELA ZADRUŽNOG SAVEZA DALMACIJE
 • Skupština
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik i upravitelj Saveza
 • Savjetodavno vijeće (radno tijelo)
 
Copyright © 2001-2011 Zadružni savez Dalmacije. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje Novacom.