Dan pelješke vinske tradicije u Putnikovićima

DANOM PELJEŠKE VINSKE TRADICIJE

obilježili smo župni blagdan Sv. Ane u Putnikovićima na Pelješcu 

Povodom obilježavanja župnog blagdana Sv. Ane u Putnikovićima na Pelješcu, Zadružni savez Dalmacije i Poljoprivredna zadruga Putnikovići dana 26.07.2018. godine u Domu vinske tradicijePutnikovićima upriličili su susret vinarskih zadruga Pelješca, te stručni skup o vinarstvu i vinogradarstvu, pod nazivom „Dan pelješke vinske tradicije“.

Na ovom događaju okupili su se predstavnici vinarskih zadruga Pelješca i njihovi partneri u proizvodnji vina. Poseban događaj je bilo predstavljanje knjige Prošlost dalmatinskog vinarstva autora Želimira Bašića. Važna tema je bio i zajednički nastup peljeških zadruga i vinara u plasmanu vina.

Predsjednik Zadružnog saveza Dalmacije Lordan Ljubenkov istaknuo je kako uskoro počinje javna rasprava o nacrtu prijedloga novog Zakona o vinu, te da Zadružni savez Dalmacije aktivno sudjeluje u kreiranju akata vezanih za poljoprivredu a posebno vinogradarstvo i vinarstvo te i na ovaj način daje svoj doprinos unaprjeđenju vinogradarstva i vinarstva Hrvatske.

Na susretu je sudjelovao i Tomislav Klarić Kukuz, ravnatelj Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo koji je predstavio aktivnosti radne skupine HCZP za izradu prijedloga novog Zakona o zadrugama, te ciljevima koji se donošenjem ovog zakona namjeravaju postići.

Na skupu su pravni savjetnik Božo Novaković i Želimir Bašić iznijeli aktualne informacije o stanju u proizvodnji i prometu vina u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na Dalmaciju.

O stanju vinograda na Pelješcu i očekivanjima od ovogodišnje berbe govorio je Frano Vlašić, upravitelj zadruge PZ Stoviš, Ston.

Povodom Dana Pelješke vinske tradicije upravitelj PZ Putniković, Jozo Rabušić je sudionicima otvorio vrata Doma vinske tradicije, te im predstavio viziju „prvog hrvatskog vinogradarsko-vinskog muzeja“ koji se u ovom prostoru upravo uređuje.

Susret je zaokružen komparativnom degustacijom hrvatskih i uvoznih vina koju je vodio Želimir Bašić, a na kojoj smo potvrdili da hrvatska vina po svojoj kvaliteti mogu zaista stajati uz bok inozemnim vinima, te da svi zajedno moramo raditi na njihovoj promidžbi na inozemnim tržištima. Također se moglo uvjeriti da vina od 15 kuna koja se nude na policama trgovačkih lanac su toliko loša da teško mogu nositi naziv vina. 

Sve ove teme su bile i svojevrsna priprema za Međunarodni susret vinogradara i vinara, ovogodišnju Sabatinu, koja se održava u Malom Lošinju sredinom studenog.

U ugodnom ozračju i atmosferi koja je zahvaljujući izvrsnom domaćinstvu PZ Putniković trajala do kasnih popodnevnih sati, spominjana je ideja da ovaj Dan pelješke vinske tradicije postane tradicionalan.     

 

 

Sabatina 2020.

Noćnjak 2020.