Sabatina 2021.

Završena Sabatina 2021.

 

U organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije i Hrvatske udruge vinarskih gradova, pod visokim pokroviteljstvom predsjednika RH Zorana Milanovića, održan je 31. Međunarodni susret vinogradara i vinara Sabatina 2021. Pokroviteljstvom su Sabatinu podržali Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Splitsko-dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Dubrovnik te Općina Konavle.

Stručni program Sabatine 2021. osmišljen je u suradnji s organizatorima: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu Osijek, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split, Sveučilište u Splitu, Zavod za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, Federalni agromediteranski zavod Mostar, Hrvatski poljoprivredni zadružni savez Zagreb, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar, Udruga vinara Konavala i Hotel Croatia Cavtat.

Na Sabatinu 2021. sa svojim proizvodima odazvali su se gotovo svi vinogradari i vinari koji su stalni sudionici Sabatine. Na ocjenjivanje je pristiglo 382 uzorka vina i jakih alkoholnih pića, od čega 36 uzoraka jakih alkoholnih pića, 147 uzoraka buteljiranih vina, 101 uzorak mladih vina te 98 uzoraka otvorenih vina tj. vina koja su u fazi pripreme za dobivanje dozvole za stavljanje u promet. Proizvodi su ocijenjeni u pet različitih kategorija, od strane pet različitih povjerenstava. 

Uzorci vina i jakih alkoholnih pića zaprimani su od 1.9.2021. do 1.10.2021., a u razdoblju od 8.10.2021. do 22.10.2021. povjerenstva za ocjenjivanje proizvoda odrađivala su sjednice ocjenjivanja proizvoda, uz pridržavanje svih propisanih i važećih epidemioloških mjera. Sama manifestacija održana je od 4.11.2021. do 7.11.2021. u hotelu Croatia u Cavtatu.

 

Za više informacija pogledajte box link: Kako je bilo na Sabatini 2021.

 

 

Sabatina

od početka do danas...

izaberi godinu

Sabatina 2021.

Noćnjak 2022.