Izjava o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka

 

Izjava o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka

 

Zadružni savez Dalmacije posvećuje veliku važnost zaštiti privatnosti i osobnih podataka naših suradnika, poslovnih partnera, članova, te sudionika na događajima koje organiziramo.

Pregledavanjem i korištenjem web stranica, slanjem upita, potpisivanjem ugovora, neposrednim kontaktom, podnošenjem prijava za sudjelovanjem na manifestacijama i događajima u organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije, te samim sudjelovanjem na istim manifestacijama i događajima, Zadružnom savezu Dalmacije dobrovoljno stavljate na raspolaganje svoje osobne podatke, odnosno podatke koji Vas mogu identificirati, kao što su ime i prezime, telefonski broj, email adresa, web adresa, podaci o Vašim proizvodima i sl. (u nastavku teksta: osobni podaci). Ukoliko Zadružnom savezu Dalmacije stavljate na raspolaganje podatke svojih predstavnika, zaposlenika, poslovnih partnera, članova obitelji i sl., sukladno Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka (GDPR) dužni ste ih upoznati da u poslovnom odnosu sa Zadružnim savezom Dalmacije raspolažete sa njihovim podacima i stavljate ih na raspolaganje, te o pravima koje ostvaruju po ovoj Izjavi. U tom smislu odgovorni ste za raspolaganje takvim podacima.

Podatke prikupljamo u svrhe obavljanja djelatnosti ovog Saveza, poput odgovaranja na vaše upite, pružanja pravne i poslovne pomoći i usluga, informiranja o događajima i aktivnostima koje organiziramo Dalmacije,  dostave informativnih i promidžbenih materijala, izrade analiza i statističkih izvještaja i sl.

Vaše osobne podatke prikupljamo na nekoliko načina:

·        putem web stranica, prilikom postavljanja upita, na način da sami unosite tražene podatke

·        kontaktom sa našim djelatnicima gdje osobno, dobrovoljno, dajete osobne podatke u svrhu obrade za realizaciju dogovorenih usluga

·        sklapanjem ugovora i sporazuma o međusobnoj suradnji i drugih ugovora

·        podnošenjem prijava za sudjelovanje na manifestacijama i događajima koje organizira Zadružni savez Dalmacije

·        na vlastiti zahtjev uključivanjem opcije na dnu e-mail poruke o potvrdi podataka ili o skidanju sa liste za obavijesti


Od Vaših osobnih podataka prikupljamo: ime i prezime, kontakt mobitel i telefon, OIB, adresu,  e-mail, web-adresu, vlastoručni potpis, te podatke o vašim proizvodima i uslugama.

Manifestacije i događaji koje organizira Zadružni savez Dalmacije često se snimaju i fotografiraju, a snimke i fotografije se obrađuju, arhiviraju, te objavljuju na web stranici Zadružnog saveza Dalmacije, internetskim servisima, te javnim medijima.

Vašim sudjelovanjem na događaju ili manifestaciji pretpostavljamo da ste dali svoj pristanak na snimanje i fotografiranje te obradu, objavljivanje i arhiviranje snimki i fotografija. 

Ukoliko na događajima i manifestacijama po Vašem nalogu ili dopuštenju sudjeluju Vaši predstavnici, zaposlenici, poslovni partneri, članovi obitelji i sl., pretpostavljamo da ste ih unaprijed upoznali s mogućnošću prikupljanja, obrade, objave i arhiviranja njihovih osobnih podataka uključujući fotografije i audio-vizualne zapise, s ovom Izjavom, te pravima koje ostvaruju po njoj. Također pretpostavljamo da su svojim sudjelovanjem na događajima i manifestacijama izrazili svoj pristanak na prikupljanje, obradu, objavljivanje i arhiviranje njihovih podataka na načine opisane u ovoj Izjavi, te da su upoznati o svojim pravima koje ostvaruju po istoj.  

Zadružni savez Dalmacije se obvezuje da neće ni na koji način trećim osobama učiniti dostupnima osobne podatke kojima raspolaže, uz iznimku osobnih podataka za koje postoji ili se pretpostavlja da postoji privola za objavljiivanje odnosno daljnje ustupanje, sukladno ovoj Izjavi.

U svakom trenutku imate pravo uvida, pravo ispravka, dopune ili brisanja danih podataka.

U svakom trenutku imate pravo odustati od dane privole za obradu Vaših podataka i zatražiti prestanak njihove daljnje obrade. Vaše osobne podatke čuvamo do opoziva s Vaše strane. Podaci o dobivenim nagradama na događajima koje organizira Zadružni savez Dalmacije, sukladno načelu transparentnosti, ostaju trajno pohranjeni u našoj arhivi. Podnošenjem i potpisivanjem Prijave za sudjelovanje na tim događajima izražavate pristanak na trajnu pohranu takvih podataka.

Pregledavanje naše internetske stanice je anonimno te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju.

Naša web stranica www.zsd.hr. koristi uslugu "Google Analytics " za statističku analizu web stranica za koju su potrebni tzv. kolačići (cookie). Prema pravilima Europske unije obavezni smo zatražiti Vaš pristanak. Korištenjem naših stranica pristajete na uporabu kolačića.

Kolačići su malene datoteke koje se pospremaju na računalo dok surfamo internetom, obično se to događa kada prvi puta posjetite web stranicu. Web stranice pomoću kolačića mogu zapamtiti Vaše aktivnosti ili postavke i sljedeći puta kada posjetite istu stranicu mogu ih automatski primijeniti. Web stranica “zna” da ste već bili ovdje i u nekim slučajevima prilagođava ono što vidite na ekranu. Kolačići se mogu koristiti za spremanje lozinki ili formi koje ste ispunili. Generalno gledajući svrha kolačića je dobronamjerna, nisu štetni i ne mogu nositi viruse te omogućuju da korisnik ima bolje iskustvo prilikom surfanja. Kolačići ne sadržavaju podatke koji Vas mogu identificirati, pa je time osigurana i Vaša privatnost.

Ako ne želite spremanje kolačića, možete onemogućiti njihovu pohranu u postavkama Vašeg preglednika, međutim mogućnost pregledavanja sadržaja na stranici time može biti smanjena.

Naše web stranice sadrže i linkove na druge web stranice. Zadružni savez Dalmacije nije odgovoran za poštivanje privatnosti na drugim Internet stranicama.

Kako su stranice www.zsd.hr namijenjene za nekomercijalno korištenje nije dozvoljeno kopiranje tekstova i fotografija, distribuiranje, mijenjanje niti objavljivanje informacija u komercijalne svrhe.

 

 

Sabatina 2020.

Noćnjak 2020.