Nagrađeni vinogradari i vinari na Sabatini 2019.

Sabatina 2020.

Noćnjak 2020.