Nagrađeni vinogradari i vinari na Sabatini 2019.

Sabatina 2019.

Noćnjak 2019.