Nagrađeni vinogradari i vinari na Sabatini 2022.

Sabatina 2023.

Noćnjak 2024.