Nagrađeni vinogradari i vinari na Sabatini 2023.

Sabatina 2022.

Noćnjak 2023.