Obavijest o aktualnim mjerama Vlade RH za pomoć gospodarstvu

S obzirom na okolnosti vezane za pandemiju korona virusa, te najavljene mjere Vlade za pomoć gospodarstvu, ovim putem vas obavještavamo da je gospodarskim subjektima, uključivo i zadruge, na raspolaganju  više mjera za očuvanje financijske likvidnosti i radnih mjesta.

  1. ODGODA PLAĆANJA POREZA I DOPRINOSA

Ako vam posebne okolnosti  uzorkovane korona virusom utječu na poslovanje, s ciljem održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti, Poreznoj upravi možete podnijeti Zahtjev za odgodom plaćanja​ uslijed posebnih okolnosti. Pri tome, na dan podnošenja Zahtjeva morate biti uredan porezni obveznik, što znači da moraju biti podnijete sve porezne prijave te podmirene sve dospjele obveze, a u Zahtjevu morate dokazati pokazatelje nemogućnosti plaćanja poreza, što ćete učiniti na način da ćete ili napisati podatke o padu prometa prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine (za najmanje 20%) ili ćete opisati i obrazložiti u bitnome zašto očekujete pad prometa u narednih tri mjeseca.

Zahtjev je dostupan na web stranicama Porezne uprave, https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/COVID_19_informacije.aspx, i jednostavan je za popunjavanje, a Poreznoj upravi se podnosi prvenstveno putem sustava ePorezna.

Zahtjev za korištenje mjera plaćanja poreza može podnijeti svaki poduzetnik, pravna osoba ili fizička osoba uključivo i obrtnike, fizičke osobe koje se bave slobodnim zanimanjem, poljoprivrednici, iznajmljivači-paušalisti i ostali poduzetnici koji učine vjerojatnim da nisu u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze.

Podnositelj zahtjeva, na dan podnošenja zahtjeva ne smije imati dospjelog neplaćenog poreznog duga, odnosno smatrat će se da nema dospjelog neplaćenog poreznog duga ako je na dan podnošenja zahtjeva iznos dospjelog neplaćenog poreznog duga manji od 200,00 kuna, koliko iznosi najmanji trošak ovršnog postupka sukladno članku 170. stavku 3. OPZ-a.

Zahtjev mogu podnijeti i korisnici koji s Poreznom upravom imaju ranije sklopljen upravni ugovor, nalaze se u predstečaju i sl., pod uvjetom da su već dospjele obveze po anuitetnom planu podmirene i da na poreznoj knjigovodstvenoj kartici nema dospjelog poreznog duga većeg od 200,00 kuna, u trenutku podnošenja zahtjeva.

Ukoliko postoji raniji porezni dug, taj dug bi prije podnošenja Zahtjeva trebao biti reguliran. Jedan od načina reguliranja je i sklapanje upravnog ugovora s Poreznom upravom. Obrazac za sklapanje upravnog ugovora dostavlja se elektronskim putem putem sustava ePorezna, a treba mu priložiti i solemniziranu Bjanko zadužnicu, s naznačenim jamcem placem.

  1. POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Radi očuvanja postojećih radnih mjesta, poslodavci kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje mogu podnijeti Zahtjev za potporom za očuvanje radnih mjesta – Koronavirus (obrazac: ZPORM-1)

Prihvatljivi korisnici ovje mjere su:

Poslodavci iz sektora:

       djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića

       prijevoza i skladištenja

       poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma

       radno - intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj

       poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),

       i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Visina subvencije iznosi 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio tog iznosa po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, te razmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite.

Zahjev se također podnosi elektronskim putem, a obrazac Zahtjeva, kao i sve potrebne informacije  o ovoj mjeri dostupne su na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, https://www.hzz.hr/

Na istoj web stranici, https://www.hzz.hr/usluge-poslodavci-posloprimci/prijava-u-evidenciju-nezaposlenih-covid19/index.php možete pronaći i upute o online načinu prijave u evidenciju nezaposlenih.

  1. MJERE HAMAG-BICRO

Neke od najavljenih mjera za pomoć gospodarstvu su i mjere HAMAG-BICRO-a za pomoć mikro, malim i srednjim poduzetnicima uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom.

Trenutno je predviđeno šest konkretnih mjera:

  1. Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongat otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo. Navedene mjere utječu na očuvanje likvidnosti mikro, malih i srednjih poduzetnika osiguravajući im stabilnost i kontinuitet poslovanja.  
  2. Povećanje alokacije za financijski instrument ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjena mikro i malim poduzetnicima (1.000-25.000 EUR; poček 12 mjeseci; smanjenje kamata na 0,5 % – 0,75 % – 1,0 %, ovisno o indeksu razvijenosti).
  3. Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite ESIF Mikro i Mali zajmovi, sa 30 % udjelom obrtnih sredstava, na 0,1 %-0,25 %-0,5 %.
  4. Povećanje maksimalne stope jamstva za ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva sa 65 % na 80 % glavnice kredita (jamčeni krediti iznos jamstva 150.000-1.000.000 EUR) putem 17 financijskih institucija.
  5. Uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 krediti/zajmovi“ za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.
  6. Uspostava novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva, čime se osigurava dodatna likvidnost subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru uz bržu i jednostavniju obradu, poček i nižu kamatnu stopu.

Navedene mjere su dostupne na web stranicama HAMAG-BICRO-a, https://hamagbicro.hr/

Ukazujemo na mogućnosti prijave na ESIF zajam za obrtna sredstva uz značajno manje dokumentacije i pripremljen obrazac Poslovnog plana kroz pitanja na dvije stranice. Razlika u odnosu na dosadašnji Program ESIF Mikro zajmova za obrtna sredstva su i niže kamatne stope, duži poček i mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam.

Ova mjera kao i informacije o istoj dostupna je na linku https://hamagbicro.hr/novo-esif-zajmovi-za-obrtna-sredstva/

Zadružni savez Dalmacije redovito prati sve najavljene mjere Vlade za pomoć gospodarstvu, te ćemo vas o istima nastaviti pravodobno informirati. Također, stupili smo u kontakt s predstavnicima resornih ministarstava, prvenstveno s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, te Ministarstvom poljoprivrede, od kojih smo zatražili odobrenje zahtjeva zadrugama u svim navedenim mjerama kao osobito značajnim gospodarskim subjektima.

Pri prijavama zahtjeva na ove mjere značajan je doprinos vaših knjigovodstvenih servisa.

Ukoliko imate neke specifične pravno poslovne okolnosti potičemo da osobno kontaktirate institucije koje provode postupke za ostvarivanje potpora jer iste jesu na raspolaganju. Time se ujedno osigurava veća nazočnost zadruga kao poslovnih oblika i naših specifičnih interesa u ovim postupcima. 

Provedbeni dokumenti za ove mjere se stalno nadopunjuju i prilagođavaju te ćemo ih redovito pratiti.

Stručne službe Saveza vam stoje na raspolaganju za sve potrebno.

Sabatina 2019.

Noćnjak 2019.