Obavijest o produženju roka za dostavu uzoraka za Sabatinu 2018.

Obavještavamo sve zainteresirane da je zbog velikog interesa proizvođača produžen rok zaprimanja uzoraka vina i jakih alkoholnih pića za ocjenjivanje na Sabatini 2018. do 5. listopada 2018 (petak)

Uzorci do tog datuma moraju biti zaprimljeni na adresi:

ZADRUŽNI SAVEZ DALMACIJE, Split, Kamila Tončića 4.

Rok za dostavu mladih vina ostaje do 15.10.2018. (ponedjeljak).

Prijavu i propozicije za sudjelovanje u ocjenjivanju preuzmite na poveznicama:

Prijava za ocjenjivanje proizvoda

Propozicije za ocjenjivanje proizvoda

 

Sabatina 2020.

Noćnjak 2020.