Proglašenje najboljih proizvoda u kategoriji otvorenih i mladih vina

Sabatina 2020.

Noćnjak 2020.