E-Zbornik radova

Konferencija „Razvitak života ruralne Hrvatske“ 

Razvoj ruralnih krajeva-ZPP i Plan oporavka EU_Zdravko Tušek, dipl.ing.agr. - MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

 

Kratki lanci opskrbe_doc.dr.sc. Krunoslav Dugalić - HAPIH

 

 

Zadruge - rješenje za razvoj ruralnih krajeva_Lordan Ljubenkov dipl.iur

 

Sabatina 2020.

Noćnjak 2020.