Nagrađeni na Noćnjaku 2022.

Informacije o Vašem uzorku proizvoda možete dobiti na info@zsd.hr ili na telefon 021/348 388

 

Nagrađeni u kategoriji otvorenih maslinovih ulja

Nagrađeni u kategoriji pakovine maslinovih ulja

Nagrađeni u kategoriji proizvoda od maslina

Sabatina 2022.

Noćnjak 2023.